MØTER / REFERAT

Rapport fra Lovrådet - COL 2016

Link

Klubbsamråd 9. feb 2016

Link til referat

Nidarvoll Rotary 10. nov 2015.

En entusiastisk Arne Asphjell fortalte om sine mange dilemmaer fra modellfly, veteranbiler, jukebokser og masse flere fram til stavkirker. Det siste prosjektet er flytting av en stavkirke fra Little Norway tilbake til Orkanger hvor den ble produser for 123 år siden.  Ellers kom han ikke forbi drosjekjøring med Thing, den første elektriske drosjen i Trondheim som han var ansvarlig for.

Nidarvoll Rotary klubb, Referat fra møte 22/9-2015

President Otto Skovholt ønsket velkommen og refererte fra distriktskonferansen som nylig ble holdt på Royal Gard hotell i Tr.heim.  Foredragsholder var Edgar Marthinsen, professor ved HIST. Han snakket om sosialt arbeid og geleidet oss fra forskning på arbeidsledige til dagens flyktninger hvor han mente det var store likheter. Hva kan vi gjøre for å tilpasse oss, er det store spørsmålet. Etter foredraget ble det en diskusjon om hva vi kan gjøre og hvordan benytte oss av Erlings tilbud om å hjelpe flyktninger spesielt fra Syria.

Jan lufter saken med noen kollegaer og Tore A. kontakter Dialogsenteret. Diskusjonen tas opp igjen på neste møte.

Møte i Nidarvoll Rotary klubb tirsdag 8. sept 2015 på Nidarvoll skole.

Vår nyvalgte president, Otto Skovholt, ønsket velkommen og spesielt til gjestene Ingeborg Stray og hennes far Henrik. I tillegg møtte 11 av klubbens medlemmer. Ingeborg fortalte og viste bilder fra sitt opphold som utvekslingsstudent i Florida. Det var bare skryt å høre fra hennes opplevelser i utlandet.

Videre ble helgas loppemarked planlagt og oppgavene fordelt. Alle medlemmer ble oppfordret til å stille på vårt viktigste inntektsbringende arrangement. Loppemarkedet er på Nidarvoll skole.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Nidarvoll skole
Adresse: Bratsbergvegen 18
Postnummer: 7037
Sted: Trondheim
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 19:00:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...